Stakeholders

Gemeenten

Nobel Wonen en Leven biedt uw gemeente kennis en ervaring op het gebied van wonen voor senioren. Aan de hand van methodieken en ervaring inventariseren wij wensen en verwachtingen van uw inwoners. Expertise van de vergrijzende mens combineren wij met het werkveld van de bouw. Maatschappelijke vraagstukken over senioren, wonen en welzijn kunnen wij zo oplossen met maatwerk. Samen met u komen wij tot een integrale aanpak. De partners uit ons netwerk betrekken wij bij onze dienstverlening.

Nobel adviseert, ontwerpt en voert uit. Wij zorgen dat mensen zich veilig en comfortabel thuis voelen in hun eigen buurt. Door bestaande woningen en voorzieningen aan te passen ontwikkelen wij nieuwe woonconcepten. In deze opzet brengen wij senioren bij elkaar om een woonomgeving te creëren waarbij zij gelukkig, actief en meer dan buren zijn. Wij richten ons op de kwaliteit van leven en wonen van senioren. Van strategie tot en met realisatie, op een fundament van samenwerkingskunde, organisatiekunde en projectmanagement.


Investeerders

Bijzondere woonvormen voor senioren worden steeds populairder. Het is voor investeerders een markt met veel potentieel. Er is meer vraag dan aanbod. Wil je uit jouw investering zowel rendement als positieve sociaal-maatschappelijke resultaten halen, neem contact met Nobel op. Bestrijd eenzaamheid, creëer veiligheid en investeer in een leuke oude dag voor senioren! Jij investeert wij bemiddelen, begeleiden, organiseren en voeren uit.


Overige stakeholders

We denken mee om oplossingen te bieden. We gaan in gesprek met diverse partijen. Denk aan senioren, familieleden, huisartsen, wijkteam, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, brandweer, bankwezen en vrijwilligersinitiatieven.