Advies

Expertise van Nobel Leven


Fundament voor ouderenbeleid
Het leven begint pas bij zestig en bejaarden bestaan niet meer. De senioren van nu zijn vitaler dan ooit. Zij hebben zichzelf opnieuw uitgevonden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Betutteld worden is het laatste wat zij willen. Waar zij wél behoefte aan hebben? Aan kwaliteit van leven en op prettige wijze ouder worden! Goed beleid op het gebied van de vergrijzing vormt hiervoor het fundament.


Kennis en kunde over vergrijzing
Nederland verandert. In sociaal en demografisch opzicht is het niet meer te vergelijken met tien jaar geleden. Ons land vergrijst in een hoog tempo en vraagstukken die daaruit voortkomen groeien even hard mee. Denk bijvoorbeeld aan vragen over wonen, werk, zorg, welzijn en maatschappelijke participatie. Om adequaat antwoord te kunnen geven zijn kennis en ervaring eerste vereisten. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek ontwikkelt de toegepast gerontoloog leeftijdsvriendelijke diensten en producten. Deze praktische oplossingen komen frequent voort uit co-creatie.


Expertise te huur
Nobel Leven is thuis in vergrijzing. Zij heeft alle facetten waarmee de ouder wordende mens te maken heeft op haar vizier. En stelt functioneren, duurzame inzetbaarheid, veiligheid en kwaliteit van leven van ouderen centraal.
Wij zijn expert in het oplossen van verouderingsvraagstukken, ook de meest complexe. Als het gaat om beleidsadviezen helpen we je op een breed gebied.

• Een veilige woon- en leefomgeving
• Het versterken van de vitale samenleving
• Dementievriendelijk wonen
• Participatieprojecten
• Mantelzorgondersteuning
• Bestrijding eenzaamheid
• Ouderenzorg
• Praktische oplossingen voor langer zelfstandig wonen (ook voor kwetsbaren)
• Het bevorderen van de zelfredzaamheid
• Innovatie
• Implementatie van zorgtechnologie
• Mobiliteit


Voor jouw organisatie
Nobel Leven werkt voor iedereen die met ouderen te maken heeft: gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, ondernemers en belangenbehartigende organisaties. Door verbindingen te leggen, samen te werken en belangen af te wegen, leveren wij een essentiële bijdrage. En daar vaart iedereen wel bij.


Coaching en consultancy op projectbasis
Voor expertise à la carte zet je ons in als consultant, coach, projectmedewerker, zorgmanager of ontwikkelaar. Samenwerken kan op projectbasis, advies leveren we op basis van uren.


Meer weten?
Doen zich binnen jouw organisatie vraagstukken voor op het gebied van ouderenzorg en welzijn en zoek je daarvoor een partner? Bel Wendy van Kersbergen voor alle informatie over vitaal ouder worden: 06 – 15 03 36 99.
Mailen kan ook: info@nobelwonenleven.nl.